پالپتومی و پالپکتومی به چه عملی میگویند؟

پالپتومی و پالپکتومی دو ترم مرتبط در زمینه طب دندانپزشکی هستند.

پالپتومی به معنای انجام عمل جراحی بر روی بافت پالپ دندان است. پالپ دندان، قسمت داخلی دندان است که شامل عروق خونی، عصب‌ها و بافت‌های مربوط به آن است. در برخی موارد، پالپ دندان ممکن است آسیب ببیند و نیاز به درمان جراحی داشته باشد. پالپتومی به منظور از بین بردن بافت پالپ آسیب دیده و تمیز کردن محفظه پالپ دندان انجام می‌شود. سپس معمولاً بافت پالپ جایگزین می‌شود.

پالپکتومی به معنای برداشتن کامل پالپ دندان است. در این روش، پالپ دندان به طور کامل از داخل دندان خارج می‌شود و محفظه پالپ با یک ماده جایگزین پر می‌شود. این روش معمولاً در مواردی انجام می‌شود که پالپ دندان به شدت آسیب دیده و قابل درمان نباشد.

پالپکتومی

پالپتومی و پالپکتومی در کودکان به چه معناست؟

پالپتومی و پالپکتومی در کودکان نیز به همان معنا استفاده می‌شود، اما با توجه به خصوصیات دندان‌های کودکان، برخی تغییرات و تفاوت‌هایی در این روش‌ها وجود دارد. در کودکان، پالپتومی و پالپکتومی معمولاً به منظور درمان دندان‌های شیری انجام می‌شود. این روش‌ها ممکن است به علت ترمیم ناقص دندان‌های شیری، عفونت پالپ یا شکستگی شدید دندان‌ها انجام شود. در این روش‌ها نیز، پالپ دندان بافت آسیب دیده را برداشت کرده و بافت جایگزین می‌شود.