درباره پزشک

با دندان پزشک مجموعه ما، دکتر مناشه اف آشنا شوید

دکتر ربکا مناشه اف

دکتر ربکا مناشه اف

دندان پزشک مرکز

  • دریافت مدرک دکترای دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی قزوین
  • عضو فعال و پژوهشگر مرکز تحقیقات ایمپلنت های دندانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • دریافت گواهینامه های متعدد در زمینه دندانپزشکی زیبایی و ایمپلنت های دندانی
  • شرکت مستمر در سمینارها و کنگره ها ی دندانپزشکی داخل و خارج از کشور
  • دارای مقالات متعدد دندانپزشکی در مجلات معتبر
  • عضو انجمن دندانپزشکان ایران و آمریکا

مدارک دکتر مناشه اف