نخستین دندان دائمی در سن 6-7 سالگی در پشت آخرین دندان شیری کودک رویش می یابد.این دندان جایگزین هیچ دندان شیری نیست لذا قبل از رویش آن شاهد افتادن دندانی نیستیم.
متأسفانه بسیاری از والدین از این مسئله آگاه نیستند و با سهل انگاری در نگهداری از این دندان سبب درمان ریشه یا از دست رفتن آن می شوند.

فیشور سیلانت

چه چیزی باعث پوسیدگی دندان کودک می شود؟

بر روی سطوح جونده دندان شیارهایی وجود دارد که در دندان مولر اول دائمی عمیق تر است. به دلیل اینکه مسواک نمی تواند تا عمق این شیارها نفوذ کند، میکروب ها در عمق شیار باقی مانده و باعث پوسیدگی می شوند.

چگونه می توان با فیشور سیلانت از پوسیدگی دندان جلوگیری کرد؟

می توان به صورت پیشگیرانه عمق این شیارها را کم کرد و احتمال پوسیدگی آن را به شدت کاهش داد. در بسیاری جوامع انجام فیشور سیلانت (پر کردن عمق شیارهای دندان با مواد مخصوص) به صورت امری رایج مانند واکسیناسیون کودک صورت می گیرد.

فرزند شما در آینده مجبور به عمل درد شدید دندان و درمان ریشه نبوده و همواره به دلیل این هدیه ارزشمند قدردان شما خواهد بود.