روکش استیل ضد زنگ یا روکش استیل کرون (Stainless Steel Crown) یک نوع ترمیم دندان است که برای درمان دندان‌های شیری در کودکان استفاده می‌شود. این روکش ، به صورت یک قالب فلزی ساخته شده است و بر روی دندان قرار می‌گیرد تا آن را تقویت کرده و حفاظت کند.

روکش استیل ضد زنگ به دلیل خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خود، بسیار مقاوم و دارای عمر طولانی است. همچنین، این روکش به دلیل قابلیت شکل‌پذیری و قابلیت تطبیق با ابعاد دندان، به صورت مناسبی بر روی دندان قرار می‌گیرد و از نظر ظاهری نیز قابل قبول است.

پست و کور

استفاده از روکش استیل ضد زنگ در درمان دندان‌های شیری در کودکان، به دلیل سادگی و سرعت اجرای روش، مقاومت بالا در برابر فشار و خوردگی، قابلیت تحمل فشارهای بالا در طول رشد دندان‌های شیری و قابلیت تحمل کشیدگی و فشارهای مکانیکی، بسیار مورد توجه قرار گرفته است.